Scratch i skolen

ScratchJr til indskolingen

Elever i indskolingen kan starte med den gratis app ScratchJr, som er lavet til børn i alderen 5-7 år. Eleverne kan lave små spil og tegnefilm, og gøre deres tegninger levende i appen. Når eleverne har lært at læse, kan de gå videre til Scratch 3.0, som minder lidt om ScratchJr.

Scratch 3.0 til 2.-7. klasse

Scratch er et gratis online værktøj, som eleverne kan bruge i alle fag til at kode deres egne tegnefilm, multimodale projekter, spil og opgaver og dele dem med andre. Scratch er opbygget som et puslespil med brikker i forskellige farver afhængig af, hvilken funktion de har. Det betyder, at man kan hive brikkerne fra hinanden og teste en lille del ad gangen. På den måde lærer eleverne at tænke systematisk og hvis det fejler – at finde en ny kreativ vej. Scratch er for de børn, som allerede kan læse lidt i forvejen. 

Matematik
Eleverne bruger – mere eller mindre bevidst – matematik til at kode projekterne og får derved en rummelig oplevelse af den, ikke mindst af x- og y-koordinatsystemet, som er en central del i Scratch.

Billedkunst
Eleverne kan tegne deres egne baggrunde og figurer og gøre deres tegninger levende. 

Dansk
Der står tekst på alle brikkerne i Scratch, hvilket gør, at eleverne træner deres læsefærdigheder, når de bruger værktøjet. Samtidig kan eleverne lave multimodale projekter om mange forskellige emner og f.eks. aflevere en skriftlig opgave med mulighed for interaktion.

Sprog
Scratch er oversat til mere end 40 forskellige sprog, herunder dansk, tysk, spansk og fransk og kan derved også bruges i sprogfagene ved hjælp af et enkelt klik. 

Teknologiforståelse
Udover at børnene lærer vigtige kompetencer, kan Scratch også bruges til at forstå online fællesskaber, informationssøgning, digital dannelse mv. i et sikkert miljø.

Tværfaglige forløb
Når eleverne koder i Scratch, lærer de mange forskellige færdigheder, og det er derfor oplagt at bruge Scratch i tværfaglige forløb. På denne måde kan de kombinere matematik med alle andre fag.